Politika kolačića
Datum stupanja na snagu: 25.5.2018

UVOD
Bolton Serbia d.o.o., sa sedištem u Autoput za Novi Sad 96, 11080 Beograd-Zemun ("Društvo" ili "mi"), u funkciji autonomnog kontrolora podataka i podružnice grupe Bolton Group ("Grupa") koristi tehnologije na ovom Veb sajtu ("Veb sajt") za prikupljanje informacija koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo na internetu, u skladu sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka i sa posebnim osvrtom na:

    (i) ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI;
    (ii) Uredbu Evropske Unije br. 679 od 27. aprila 2016. godine (tzv. Generalni zakon o zaštiti podataka ili "GDPR"), stupila na snagu 25. maja 2018. godine; i 
    (iii) bilo koji drugi akt, naredba, regulativa ili odredba nadležnih nacionalnih i evropskih organa za zaštitu podataka - u daljem tekstu skupa kao "Važeći zakoni o zaštiti podataka".

 1. ŠTA JE KOLAČIĆ?

  Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju. Oni su u širokoj upotrebi kako bi Veb sajt funkcionisao, ili funkcionisao na bolji i efikasniji način. Oni to mogu učiniti zato što Veb sajtovi mogu čitati i pisati ove fajlove, omogućavajući im da Vas prepoznaju i zapamte važne informacije koje će Vašu upotrebu Veb sajta učiniti jednostavnijom (npr. pamćenje Vaših korisničkih preferencija).

 2. KOJE KOLAČIĆE KORISTIMO?

  U nastavku ćemo navesti različite vrste kolačića koje možemo koristiti na Veb sajtu.

  Osnovni kolačići (Essential Cookies) - takozvani tehnički kolačići. Ovi kolačići su od suštinskog značaja za naš Veb sajt kako biste mogli da se krećete kroz njega i da koristite njegove funkcije. Bez ovih osnovnih kolačića možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili funkcije i naš Veb sajt neće raditi glatko kako želimo.

  Kolačići učinka (Performance Cookies), koji se ponekad nazivaju kolačići analitike, prikupljaju informacije o Vašem korišćenju ovog Veb sajta i omogućavaju nam da poboljšamo način na koji on funkcioniše. Na primer, kolačići učinka pokazuju koje su najčešće posećene stranice na Veb sajtu, omogućavaju nam da vidimo sveobuhvatne obrasce korištenja Veb sajta, pomažu nam da zabeležimo bilo kakve poteškoće koje imate sa Veb sajtom i pokazuju nam da li je naše oglašavanje delotvorno ili ne.

  Funkcionalni kolačići (Functionality Cookies). U nekim okolnostima, možemo koristiti funkcionalne kolačiće. Funkcionalni kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje pravite na našem Veb sajtu i da obezbedimo poboljšane i personalizovane funkcije, kao što je kastomizacija određene veb stranice, memorisanje poslatih upita za učestvujete u promociji i drugih usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentarisanje na blogu. Sve ove funkcije nam pomažu da poboljšamo Vašu posetu Veb sajtu.

  Kolačići profilisanja prvog lica (First party profiling Cookies). U nekim okolnostima, koristimo kolačiće za profilisanje prvog lica. Ovi kolačići omogućavaju vam da vam pružimo poboljšano online iskustvo koje najbolje odgovara izborima i preferencama koje ste napravili tokom korišćenja našeg Veb sajta. Sve ove funkcije nam pomažu da neprekidno poboljšavamo iskustvo pretraživanja na Veb sajtu, tako što ćemo Vam prikazivati proizvode ili usluge koji Vas mogu interesovati.

  Kolačići profilisanja trećih lica (Third party profiling Cookies). Kolačići profilisanja trećih lica su kolačići koje su naši pouzdani komercijalni partneri instalirali na našem Veb sajtu. Ovi kolačići nam omogućavaju da vam prikažemo naše komercijalne ponude i na drugim povezanim Veb sajtovima. Mi ne kontrolišemo informacije o ovim kolačićima niti imamo pristup takvim podacima. Ove informacije su u potpunosti kontrolisane od strane trećih lica (kompanija- trećih strana), kako je opisano u odgovarajućim politikama. Možete da odustanete od ovih kolačića na Veb sajtovima odgovarajućih trećih lica (kompanija- trećih strana) (idite na sledeći paragraf za odabir modaliteta).

 3. KAKO UPOTREBLJATI KOLAČIĆE?

  Promenom postavki Vašeg internet pretraživača, možete se odlučiti da li ćete instalirati bilo koju vrstu kolačića, imajući u vidu da ste prethodno pristali na korišćenja kolačića ili ćete u potpunosti onemogućiti njihovu instalaciju. Da biste dobili više informacija o kolačićima, posetite www.youronlinechoices.com. Imajte na umu da su podešavanja na svakom internet pretraživaču drugačija. Ispod se nalazi lista linkova sa najpopularnijim internet pretraživačima za koje možete onemogućiti upotrebu kolačića.

 4. AŽURIRANJE OVE POLITIKE KOLAČIĆA

  Mi možemo modifikovati ili ažurirati ovu Politiku Kolačića, slediti različita tumačenja, odluke, mišljenja i rešenja vezana za predstojeće zakone i propise o zaštiti podataka. Molimo Vas da, za informaciju o poslednjoj izmeni ove Politike kolačića, pogledajte datum stupanja na snagu ove Politike kolačića.

  Bilo kakve izmene u ovoj Politici kolačića će biti unapred najavljene i u svakom slučaju će biti dostupne kada postavimo izmenjenu Politiku kolačića na naš veb sajt. Ukoliko bude bilo materijalne šanse da se ovom Politikom kolačića prošire naša prava korišćenja ličnih podataka, koje smo već prikupili od Vas, obavestićemo Vas i pružiti Vam izbor o našem budućem korišćenju ličnih podataka.

 5. KONTAKT

  Ukoliko imate pitanja u vezi ove Politike kolačića, ili želite da ostvarite Vaša osnovna prava, pogledajte našu Politiku privatnosti ili nas kontaktirajte na privacy@boltonserbia.rs

Politika privatnosti
Datum stupanja na snagu 25.5.2018

UVOD
Bolton Serbia d.o.o., sa sedištem u Autoput za Novi Sad 96, 11080 Beograd-Zemun ("Društvo" ili "mi"), u funkciji autonomnog kontrolora podataka i podružnice grupe Bolton Group ("Grupa") želi da Vas informiše o tome kako sakupljamo, koristimo i objavljujemo lične podatke od i o Vama, putem ovog veb sajta ("Veb sajt") i povezanih usluga ("Usluge"), u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka i propisima, a posebno sa:

    (i) ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI;
    (ii) Uredba Evropske Unije br. 679 od 27. aprila 2016. godine (tzv. Generalni zakon o zaštiti podataka ili "GDPR"), stupila na snagu 25. maja 2018. godine; i 
    (iii) bilo kojim drugim aktom, naredbom, regulativom ili odredbama nadležnih nacionalnih i evropskih organa za zaštitu podataka - u daljem tekstu skupa kao "Važeći zakoni o zaštiti podataka".

Imajte na umu da Usluge mogu, između ostalog, uključivati i mogućnost učestvovanja na nagradnim takmičenjima, lutrijama, takmičenjima i drugim inicijativama koje Društvo organizuje od slučaja do slučaja, takođe u saradnji sa Grupom.

 1. ŠTA PODRAZUMEVA I NA KOGA SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

  Društvo je kontrolor ličnih podataka (tj. svaka informacija koja se odnosi na identifikaciju ili lice koje se može identifikovati kao entitet o kom postoje podaci) koje sakupljamo od Vas i o Vama putem veb sajta i usluga koje se obrađuju u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti.
  Ova politika privatnosti i naša Politika kolačića primjenjuju se na sve korisnike, uključujući i one koji koriste Veb sajt i Usluge bez registracije ili pretplate na određenu uslugu.

 2. KOJE VRSTE PODATAKA PRIKUPLJAMO O VAMA?

  Društvo prikuplja (1) podatke koje ste dobrovoljno podelili sa Društvom, (2) podatke o aktivnostima prikupljenim kada pristupate i kada postoji interakcija sa Veb sajtom ili Uslugom i (3) dodatne informacije. Detaljnije, Društvo prikuplja i sledeće podatke o Vama i od Vas:

  1. Podatke o registraciji: koji su prikupljeni putem našeg registracionog formulara.
  2. Podaci koje ste dobrovoljno podelili sa Društvom: mogli bismo prikupiti Vaše lične podatke (kao što su ime i prezime, e-mail ili broj telefona) ako podnesete zahtev putem kontakt formulara ili e-maila koji Vam je dostupan putem Veb sajta, ako registrujete nalog na Veb sajtu ili ako ste spremni da koristite Usluge koje pružamo;
  3. Podaci o aktivnostima: kada pristupate i komunicirate sa Veb sajtom ili Uslugama, možemo prikupiti određene informacije o tim posetama. Na primer, kako bismo omogućili vezu sa Veb sajtom ili Uslugama, naši serveri primaju i beleže podatke o Vašem računaru, uređaju i pretraživaču, potencijalno uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i druge informacije o softveru ili hardveru. Ako pristupite Veb sajtu ili Uslugama sa mobilnog ili drugog uređaja, možemo prikupiti jedinstveni identifikator dodeljen tom uređaju, geolokacijske podatke ili druge transakcione informacije o uređaju. Takođe se mogu prikupljati kolačići i druge tehnologije praćenja (kao što su kolačići pretraživača, pikseli, status Bluetooth mreže i Adobe Flash tehnologija koja uključuje kolačiće). Ove tehnologije se takođe mogu koristiti za sakupljanje i čuvanje informacija o Vašoj upotrebi Veb sajta ili Usluga, kao što su stranice koje ste posetili, sadržaj koji ste pogledali, pretrage koje ste pretraživali i reklame koje ste videli. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.
  4. Informacije iz drugih izvora. Možemo dopuniti informacije koje sakupljamo sa informacijama iz drugih izvora, kao što su javno dostupne informacije i komercijalno dostupni izvori.
  5. U određenim slučajevima možemo od Vas zatražiti da nam date lične podatke, na primer kada komentarišete ili postavljate pitanja na našem Veb sajtu, učestvujete u promociji, takmičenju ili nagradnoj igri, kontaktirate naš potrošački servis, ili koristite druge usluge ili funkcije Veb stranice.

  Kada informacije koje smo prikupili od ili o Vama ne identifikuju Vas kao određeno fizičko lice (npr. sirove, akumulirane ili anonimne podatke), direktno ili indirektno, možemo ih koristiti za bilo koju svrhu ili podeliti sa trećim licima, u meri u kojoj je to dozvoljeno prema važećem zakonu o zaštiti podataka.

  Mi ne prikupljamo:

  • Finansijske informacije od pružaoca platnih usluga: u nekim slučajevima možemo koristiti nepovezanu uslugu plaćanja koja vam omogućava da kupite proizvod ili izvršite plaćanje. U tom slučaju, informacije koje unesete podležu primenjivoj važećoj politici privatnosti plaćanja, a ne ovoj Politici privatnosti.
  • Posebne kategorije ličnih podataka: molimo da nam ne šaljete i da ne objavljujete informacije koje potpadaju pod posebnu kategoriju ličnih podataka (kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiozna ili druga uverenja, zdravstvene podatke, veze sa kriminalom ili članstvom u sindikatu) na ili preko Veb sajta, Usluga ili na bilo koji drugi način.

  Povezane Usluge. Usluge takođe mogu biti povezane sa sajtovima kojima upravljaju nepovezana društva i mogu sadržavati reklame ili nuditi sadržaje, funkcionalnosti, igre, biltene, takmičenja ili kockanja ili aplikacije koje su razvile i koje održavaju nepovezane kompanije. Društvo nije odgovorna za tretman privatnosti nepovezanih Društvo, i kada napustite Usluge ili kliknete na reklamu, trebalo bi da proverite primenjivu važeću politiku privatnosti druge usluge.

  Nagradne igre.
  U slučaju nagradnih igara možemo od Vas zahtevati i prikupljati dodatne podatke kao što su ime i prezime, kućna adresa, itd. Vi učestvujete u nagradnoj igri u skladu sa pravilima koje donosi Društvo za svaku nagradnu igru. Učestvovanje učesnika u nagradnoj igri smatra se pravom učesnika u skladu sa važećim propisima. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnik dopušta organizatoru i ugovornim partnerima organizatora (sa kojim je organizator zaključio odgovarajući ugovor o obradi i zaštiti ličnih podataka) da obradi i koristi lične podatke u svrhu koja je izričito definisana pravilima nagradne igre.

 3. ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

  Obrađujemo Vaše lične podatke koje sakupljamo od i o Vama da bismo:

  • Vam dozvolili korišćenje Veb sajta i Usluga;
  • merili i poboljšali naše Usluge i relevantne funkcije;
  • poboljšali Vaše iskustvo sa Veb sajtom i Uslugama;
  • pružili podršku klijentima i odgovorili na pitanja;
  • ispunili zakonske obaveze (uključujući i pružanje Usluga); ili odgovoriti na zahteve javnih i državnih organa;
  • zaštitili prava Društva i drugih: tačnije, u nekim slučajevima Društvo može objaviti Vaše lične podatke, uključujući situaciju u kojoj Društvo dobronamerno veruje da je to neophodno kako bi: (i) zaštitilo , sprovodilo ili branilo zakonska prava, privatnost, sigurnost ili imovinu Kompanije ili njenih zaposlenih, zastupnika i ugovarača (uključujući izvršenje naših sporazuma i naših uslova korišćenja); (ii) zaštititi sigurnost, privatnost i bezbednost korisnika Veb sajta ili Usluga ili članova javnosti; i (iii) zaštitili sebe od prevara ili za ciljeve upravljanja rizikom;

  Kada podaci prikupljeni od ili o Vama ne identifikuju Vas lično, možemo ih koristiti za dodatne svrhe ili ih podeliti sa trećim licima.

 4. PO KOJOJ PRAVNOJ OSNOVI OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

  Obrada Vaših ličnih podataka u svrhu:

  • Odeljak 3, slova od a) do d) ove Politike privatnosti je neophodan za vođenje Veb sajta i pružanje Usluga;
  • Odeljak 3, slovo e) ove Politike privatnosti je obavezan na način propisan važećim zakonima;
  • Odeljak 3, slovo f) ove Politike privatnosti zasnovani su na legitimnom interesu Kompanije, u skladu sa okolnostima;

  Ove aktivnost obrade podataka nisu obavezne i možete se protiviti ili povući Vašu saglasnost u bilo kom trenutku putem modaliteta iz Odeljka 10 ove Politike privatnosti.

 5. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

  Društvo će obrađivati lične podatke koliko god je to potrebno za postizanje predviđenih ciljeva u skladu s Odjeljkom 3 ove Politike privatnosti. U svakom slučaju, primjenjuju se sljedeći rokovi čuvanja:

  • podaci prikupljeni u svrhu Odeljka 3, slova a), do d) će biti sačuvani u periodu koji je neophodan za omogućavanje korištenja Veb sajta ili Usluga;
  • podatke prikupljene u svrhu Odeljka 3, slovo. e), čuvaće se deset (10) godina kako bi se odgovorilo na zahteve korisnika podataka i poštovali važeći zakonski propisi, takođe imajući u vidu i Usluge;
  • podatke prikupljene u svrhu Odeljka 3, slovo f) čuvaće će se u periodu koji je neophodan u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Kompanije;
 6. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

  S obzirom na gore navedene svrhe, podaci se obrađuju elektronski i ručno i zaštićeni su odgovarajućim merama sigurnosti. S tim u vezi, iako Društvo koristi odgovarajuće administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mere kako bi zaštitio lične podatke u svojoj svojini od gubitka, krađe i neovlašćenog korištenja, objelodanjivanja ili izmjene, ne može garantovati da su svi mogući cyber-rizici isključeni.

 7. KOME SU DOSTUPNI VAŠI LIČNI PODACI?

  Za potrebe koje su u skladu sa odredbama člana 3 ove Politike privatnosti, Društvo može podeliti Vaše lične podatke sa sledećim kategorijama primaoca lociranim u Evropskoj uniji ili izvan Evropske unije u skladu sa ograničenjima u odredbama Odjeljka 7 koje su u daljem tekstu:

  • Druge kompanije u Grupi, u zavisnosti od slučaja;
  • Treća lica (strane) pružaoci usluga kojima su povereni procesi obrade i propisno su imenovani kao obrađivači ili podobrađivači kada to zahtevaju važeći zakoni (npr. pružaoci cloud usluga, druga pravna lica Grupe, pružaoci usluga koji služe ili podržavaju Usluge - a time primerom i bez ograničenja, kompanije koje pružaju IT usluge, stručnjake, konsultante i advokate - kompanije nastale iz mogućih spajanja, razdvajanja ili drugih transformacija);
  • Nadležne nacionalne institucije u cilju poštivanja važećih zakona;
  • Trećim licima (stranama)- pouzdanim poslovnim partnerima po Vašoj eksplicitnoj saglasnosti. Kategorije kojima pripadaju takvi poslovni partneri su: (i) proizvodi za široku potrošnju; (ii) lična nega; (iii) nega i lepota; (iv) kućno održavanje; (v) lepkovi i zaptivne mase; itd.
 8. DA LI SU VAŠI LIČNI PODACI PRENETI U INOSTRANSTVO?

  Vaši lični podaci mogu biti prebačeni u zemlje unutar i izvan Evropske ekonomske zone (EEZ), i izvan EEZ ali samo u one zemlje koje je Europska komisija ocenila kao zemlje koje pružaju prikladan stepen zaštite podataka u skladu s EEZ standardima.

  Kompletna lista tih zemalja dostupna je na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

  Imajte na umu da su uspostavljene odgovarajuće zaštitne mere za zaštitu Vaših ličnih podataka u prenosu do zemalja izvan EEZ, te su takvi transferi usklađeni sa zahtevima i obavezama predviđenim važećim zakonima o zaštiti podataka.

 9. MALOLETNA LICA MLAĐA OD 18 GODINA

  Veb sajt ne adresira lica mlađa od 18 godina, niti je Društvo svesno prikupljala lične podatke od lica mlađih od 18 godina.

 10. KAKVA SU VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

  Korisnik može, u bilo koje vreme i bez naknade, imati i / ili ostvariti sledeća prava:

  • pravo na informisanje o ciljevima i metodama obrade;
  • pravo pristupa;
  • pravo na pribavljanje kopije podataka koji se čuvaju u inostranstvu i dobijaju informacije o mestu na kojem se ti podaci vode;
  • pravo da zatraži ažuriranje, ispravku ili integraciju podataka;
  • pravo da zatraži otkazivanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka;
  • pravo da ograniči obradu;
  • pravo na prigovor na obradu, u potpunosti ili delimično, i tamo gdje se vrši putem automatizovanog individualnog odlučivanja, uključujući profilisanje;
  • pravo da opozove pristanak na obradu podataka slobodno I u bilo kom trenutku;
  • pravo na kontakt sa službenikom za zaštitu podataka, u zavisnosti od slučaja;
  • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nacionalnom ili pravosudnom organima zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

  Osim gore navedenih prava, od 25. maja 2018. godine, možete ostvariti i sledeća prava, kao rezultat potpune primjene Uredbe (EU) br. 679 od 27. aprila 2016:

  • pravo na prenosivost podataka (tj. za primanje elektronske kopije vaših ličnih podataka, ukoliko želite da lične podatke prenesete sebi ili drugom provajderu);
  • pravo na ograničenje obrade.

  U slučaju bilo kakvih nedoumica, komentara ili žalbi Korisnika o prikupljanju ličnih podataka ili metodu korišćenja istih, molimo da nas kontaktirate na privacy@boltonserbia.rs

 11. IZMENE I AŽURIRANJA

  Ova Politika privatnosti primenjuje se od datuma navedenog u uvodu. Društvo može izmeniti i / ili dopuniti ovu Politiku privatnosti bilo kojim naknadnim izmenama i / ili dopunama važećih zakona o zaštiti podataka. O ovakvim amandmanima redovno Vas obaveštava Društvo.